Tin tức - Sự kiện

Đà Nẵng, Quảng Nam hợp tác phát triển du lịch

Đà Nẵng, Quảng Nam hợp tác phát triển du lịch  (14/07/2008)

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vừa ký hợp tác xây dựng thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn.