Hoạt động của ngành

Khách du lịch quốc tế tới Quảng Ninh tiếp tục gia tăng

Khách du lịch quốc tế tới Quảng Ninh tiếp tục gia tăng  (13/12/2008)

Mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những khó khăn của ngành du lịch nói chung trong thời gian gần đây, song du lịch tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt kết quả tốt.…