Hoạt động của ngành

Thừa Thiên- Huế: Thúc đẩy phát triển du lịch từ nguồn đầu tư của các doanh nghiệp và tư nhân

Thừa Thiên- Huế: Thúc đẩy phát triển du lịch từ nguồn đầu tư của các doanh nghiệp và tư nhân  (09/02/2009)

Thúc đẩy phát triển du lịch từ nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp và tư nhân - đó là yêu cầu và định hướng của Chủ tịch UBND Thừa Thiên- Huế Nguyễn Ngọc Thiện đối với ngành…