Hoạt động của ngành

Bà Rịa - Vũng Tàu: 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao & Du lịch nổi bật năm 2008

Bà Rịa - Vũng Tàu: 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao & Du lịch nổi bật năm 2008  (12/01/2009)

Năm 2008, năm đầu tiên Ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển…