Hoạt động của ngành

Bắc Ninh: Tổng kết công tác VH, TT và DL 2008 và triển khai nhiệm vụ 2009

Bắc Ninh: Tổng kết công tác VH, TT và DL 2008 và triển khai nhiệm vụ 2009  (09/01/2009)

Ngày 07/01 vừa qua, Sở Văn hoá,Thể thao & Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã họp tổng kết hoạt động ngành VH,TT&DL năm 2008 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2009, trong đó xác định trọng…
TIN NỔI BẬT