Hoạt động của ngành

Nghệ An: Đón gần 1,1 triệu lượt khách du lịch 6 tháng đầu năm

Nghệ An: Đón gần 1,1 triệu lượt khách du lịch 6 tháng đầu năm  (07/07/2008)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm, khách du lịch tới Nghệ An ước đạt gần 1,1 lượt, doanh thu ước đạt 318.037 triệu đồng. Đặc biệt một số sản…