Hoạt động của ngành

Ngành du lịch đề xuất các chính sách đặc biệt

Ngành du lịch đề xuất các chính sách đặc biệt  (18/02/2009)

Miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô vận chuyển khách du lịch 45 chỗ trở lên; áp dụng bình đẳng giá nước, điện trong kinh doanh khách sạn, nhà hàng với các…
TIN NỔI BẬT