Hoạt động của ngành

Ninh Bình: Các công trình du lịch đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Ninh Bình: Các công trình du lịch đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng  (21/08/2008)

Nhằm đưa du lịch phát triển thành một ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, Ninh Bình đã có nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư xây dựng, nâng cấp các…