Hoạt động của ngành

Bắc Hà: Gắn phát triển du lịch với bảo tồn bản sắc văn hoá truyền thống

Bắc Hà: Gắn phát triển du lịch với bảo tồn bản sắc văn hoá truyền thống  (08/09/2008)

Bắc Hà đã và đang nỗ lực khai thác lợi thế để phát triển nhiều loại hình du lịch khác nhau, như nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao, leo núi mạo hiểm… đặc biệt là tiềm năng văn hoá các…