Hoạt động của ngành

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Quảng Ninh): Phục dựng tục hát Soọng cô của người Sán Dìu ở xã Bình Dân (Vân Đồn)

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Quảng Ninh): Phục dựng tục hát Soọng cô của người Sán Dìu ở xã Bình Dân (Vân Đồn)  (05/12/2008)

Trong khuôn khổ đề tài khoa học bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá dân gian của người Sán Dìu ở Quảng Ninh, trong ba ngày từ 2 đến 4/12, Sở Văn hoá, Thể thao và…
TIN NỔI BẬT