Hoạt động của ngành

Hội An: Bổ sung mộ cổ Đô đốc Tây Sơn tại Thanh Hà vào danh mục di tích - lịch sử văn hóa

Hội An: Bổ sung mộ cổ Đô đốc Tây Sơn tại Thanh Hà vào danh mục di tích - lịch sử văn hóa   (03/08/2009)

Sau khi phát hiện ngôi mộ cổ được lập vào cuối thế kỷ XVIII tại phường Thanh Hà, TP.Hội An đã chính thức bổ sung di tích này vào danh mục di tích lịch sử -…