Hoạt động của ngành

Cần Thơ: Kết quả hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2008

Cần Thơ: Kết quả hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2008  (01/07/2008)

6 tháng đầu năm 2008, hoạt động du lịch Cần Thơ có những bước phát triển mới. Các doanh nghiệp du lịch đón và phục vụ 375.973 lượt khách lưu trú, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước trong…