Hoạt động của ngành

Nam Định: Bảo tồn, tôn tạo và phát triển văn hoá là động lực để xây dựng và phát triển kinh tế

Nam Định: Bảo tồn, tôn tạo và phát triển văn hoá là động lực để xây dựng và phát triển kinh tế  (03/10/2008)

Phát huy truyền thống của vùng “Địa linh nhân kiệt”, nơi phát tích của vương triều Trần- một trong những triều đại hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam xưa, Nam Định luôn chú trọng đầu…