Hoạt động của ngành

Bình Thuận: Phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế địa phương

Bình Thuận: Phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế địa phương  (27/03/2009)

Sáng ngày (26/3), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 19 – NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2010. Ông Nguyễn Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…
TIN NỔI BẬT