Tin tức - Sự kiện

Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 diễn ra từ ngày 20 - 24/9

Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 diễn ra từ ngày 20 - 24/9  (20/08/2018)

Theo thông tin từ UBND tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 20 - 24/9, Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 sẽ được tổ chức cùng với Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia…