Hành trang lữ khách

Hồng Kông -

Hồng Kông - "thiên đường mua sắm"  (18/04/2008)

Nhiều người gọi Hồng Kông là “thành phố không bao giờ ngủ”. Hồng Kông như một ống kính vạn hoa về văn hóa và màu sắc không ngừng thay đổi.
Liên kết Website

Liên kết Website  (18/07/2006)

Liên hệ

Liên hệ  (18/07/2006)