Trang chủ Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 Tiếng Việt     English   | Thứ tư, 16/04/2014
Cac tinh thanh trong ca nuoc

Thông tin cần biết

 Hàng không
 Đường sắt
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
Cục bản quyền tác giả

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
***
CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

 
Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ:

Ø Giúp Cục trưởng quản lý nhà nước về Bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Ø Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật về Bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Ø Hướng dẫn, thụ lý hồ sơ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về Bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Ø Hướng dẫn, thụ lý hồ sơ xin đăng ký Bản quyền.

Ø..., ...

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, 58 Phan Châu Trinh, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3 60 69 67
Email: covdanang@vnn.vn
Website: www.cov.gov.vn

Vietnam Tours, Vietnam Travel, Vietnam Vacations
Vietnam Travel
Số lượt truy cập: 36738127
     
Cơ quan chủ quản : TỔNG CỤC DU LỊCH
Đơn vị thực hiện : TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH
Số Giấy phép : 2745/GP-INTER
Địa chỉ: 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung :
Nguyễn Thành Vượng